Zastupitelstvo města Prachatice pro volební období 2022 – 2026

Ing. Jan Bauer

starosta (uvolněný)
statutární zástupce města Prachatice
předseda krizového štábu, bezpečnostní rady
telefon: pevná linka: 388 607 217
e-mail: oficiální: starosta@mupt.cz

Mgr. Jan Kotrba

místostarosta (uvolněný)
telefon: pevná linka: 388 607 534
e-mail: oficiální: jkotrba@mupt.cz

Ing. arch. Jakub Nepustil

místostarosta (neuvolněný)
telefon: pevná linka: 388 607 524
e-mail: oficiální: jnepustil@mupt.cz